Het Kompas geeft deels digitale les
Vorig schooljaar – 2016-2017 –  zijn de midden- en  bovenbouwgroepen van Het Kompas (5 t/m 8) met een uniek proces gestart. De leerlingen zijn begonnen met het werken op Chromebooks. Een Chromebook is een lichte computer met een besturingssysteem van Google. Dit apparaat heeft een aantal voordelen ten opzichte van een computer. Zo wordt informatie opgeslagen in een persoonlijke Cloud van de leerling en worden alle apps opgestart vanuit de Cloud. Omdat wij gebruik maken van Google Apps for Education worden opgeslagen mappen en bestanden nooit buiten de schoolorganisatie gebruikt! Deze kunnen dan ook niet via Google worden opgezocht.

Doordat niets meer op een harde schijf wordt opgeslagen, verloopt het opstarten altijd binnen 10 seconden. Het apparaat is dus rond die tijd al te gebruiken! Er gaat dus geen tijd meer verloren, door het opstarten!

Digitale les
Het is nu mogelijk om een aantal lesboeken te vervangen met apps op de Chromebooks. Zo worden in een aantal groepen de lessen rekenen, spelling en taal volledig digitaal gegeven. Het voordeel van deze digitale lessen is dat de apps aansluiten op de behoeften van het kind. Nu krijgt de leerling makkelijkere stof op de gebieden die de leerling lastig vindt en meer uitdagende stof op het gebied waar dat nodig is. Deze aanpassing is zelfs binnen één hoofdstuk mogelijk! De ene leerling oefent extra met de persoonsvorm, maar een andere krijgt meer uitdaging bij woordenschat. De app past het niveau voortdurend aan. Het kind komt dus toe aan meer oefening en uitdaging op niveau! Uiteraard worden er ook lessen op papier en met materiaal uitgevoerd, als dat wenselijker is: denk aan meten en dat soort onderdelen.

De leerkracht ziet alles!
De leerkracht kan de voortgang via een dashboard volgen. Zo ziet zij of een kind de stof beheerst of meer hulp nodig heeft. De leerling krijgt direct feedback en niet pas nadat de leerkracht het werkboek heeft nagekeken. Kinderen die goed vooruit kunnen, werken door en kinderen die hulp nodig hebben, krijgen deze!

Flip the classroom
Een mooi concept dat goed toepasbaar is met Chromebooks is flip the classroom. Dit is een model waarbij leerlingen worden uitgedaagd zelf relevante informatie te verzamelen. In het meest bekende model, de les, introduceert de leerkracht een onderwerp, vervolgens verwerken de kinderen de informatie en na een tijdje maken zij een toets. Door de Chromebooks kunnen we naast dit model (wat overigens prima werkt!) het model flip the classroom toepassen. Leerlingen doen op hun Chromebook onderzoek naar een onderwerp. Zij gaan op zoek naar filmpjes, informatie in digitale encyclopedieën of volgen digitale instructie. Zij delen in de groep hun bevindingen en maken na een tijdje de toets. De leerkracht begeleidt en controleert of de kinderen juiste informatie hebben verzameld. Doordat voor de leerkracht tijd vrij komt, is er meer tijd voor meer persoonlijke aandacht. Door onder andere bovenstaande modellen afwisselend toe te passen, worden leerlingen uitgedaagd en uitgenodigd actief deel te nemen aan hun leerproces.

Werken in de Cloud

Het grote voordeel van werken in de Cloud, is dat je vanuit je persoonlijke login overal en altijd bij jou persoonlijke en de met jou gedeelde mappen en bestanden kunt. Voor personeel en leerlingen is het dus mogelijk ook vanuit thuis overal bij te kunnen, of om het moderner uit te drukken: any time, any place, any device!

 

De leerkracht maakt het verschil
Digitaal onderwijs klinkt futuristisch en is die leerkracht dan eigenlijk nog nodig? Want alles is te vinden op internet en ze kijken toch naar instructiefilmpjes? Volgens wetenschappelijk onderzoek hebben leerkrachten een grote invloed op de prestaties van leerlingen (30%). En ook al is in de nabije toekomst ICT-vaardigheid erg belangrijk, andere 21e eeuwse vaardigheden zoals communicatie, goed kunnen samenwerken en creatief denken wegen net zo zwaar. Juist op gebied van die vaardigheden is de leerkracht erg belangrijk; zij begeleidt en coacht de leerlingen. Met andere woorden; de rol van de leerkracht blijft erg belangrijk, maar verandert. Juist ook in een tijd, waarin mobiele apparaten met rap uitbreidende digitale mogelijkheden de wereld veroveren, is het bijzonder belangrijk goed contact met elkaar te houden door elkaar te ontmoeten in en rond de school in leren, werk en ontspannen. Wij willen niet opleiden tot individualisten, maar tot samen willen werkende mensen.

Discussie

Voordat wij besloten de Chromebooks aan te schaffen, is er behoorlijk wat gediscussieerd. Op Het Kompas hechten wij waarde aan de kunst van het schrijven, dus naast de Chromebooks gebruiken we ook schriften en kladblokjes. Ook blijven wij gebruik maken van een schrijfmethode zodat kinderen naast ICT-vaardigheid, nog steeds schrijfvaardigheid blijven ontwikkelen.

Naast het werken met schermpjes, vinden wij op Het Kompas sociaal contact erg belangrijk. Daarom zetten wij structureel coöperatieve werkvormen in waarbij communicatie en samenwerken erg belangrijk is. Ook is er aandacht voor sport en sociaal emotionele ontwikkeling. Tevens wordt er gekeken naar digitale kleurenfilters die het blauwe licht uitfilteren. Het blauwe licht zorgt namelijk voor slapeloosheid!

Tot slot letten wij op de privacy van onze kinderen. Wij accepteren niet dat de uitgevers en beheerder van de apps data van onze leerlingen delen. Die data zijn van de kinderen en hun ouders en mogen nooit gebruikt worden vanuit commercieel oogpunt. Met dit laatste zijn we ook nadrukkelijk bezig. Een concept document wordt al opgesteld en besproken: Privacy en ICT op Het Kompas.