Leerlingenraad

LeerlingenraadOp het Kompas is een Leerlingenraad actief.
Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4 keer per jaar bijéén o.l.v. meester Joost. Van de vergaderingen worden officiële notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen.
In de afgelopen periode hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en meegepraat:

  • de inrichting van het speelplein
  • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop
  • sfeer in de groepen
  • etc.

De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt. De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team. Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen.

Notulen leerlingenraad donderdag 28 juni 2018

Notulen leerlingenraad 28 maart 2018.docx

Notulen leerlingenraad woensdag 24 januari 2018

Notulen leerlingenraad woensdag 25 oktober