Leerlingenraad

LeerlingenraadOp het Kompas is een Leerlingenraad actief.
Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per jaargroep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4 keer per jaar bijéén o.l.v. meester Joost. Van de vergaderingen worden officiële notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen.
In de afgelopen periode hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en meegepraat:

 • de inrichting van het speelplein
 • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop
 • sfeer in de groepen
 • etc.

De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt. De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team. Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen.

 

NIEUW:   Agenda leerlingenraad okt 2016

                   notulen leerlingenraad okt 2016 (1)

De volgende leerlingen hebben dit schooljaar zitting genomen in de leerlingenraad:

Groep 6a             Jona Lammers

Groep 6b             Mike van Son

Groep 7a             Charissa Jobse

Groep 7b             Jianthi Bhoelai

Groep 8               Cyril Mol   

Acties n.a.v. leerlingenraad 23 maart 2016

Acties leerlingenraad n.a.v. overleg op 17 dec

Acties leerlingenraad n.a.v. overleg op
15 oktober 2015

 

Voorstellingsrondje: Ieder leerling stelt zich voor.

 • Alle leerlingen vertellen iets over zichzelf en waarom ze graag in de leerlingenraad wilden komen. Ook wordt verteld hoe de stemming in de groepen heeft plaatsgevonden.
 • Iedereen vertelt even waarom ze in de raad zitten en spreken hun verwachtingen uit.
  • Meester Joost geeft aan dat hij een verslag maakt van deze bijeenkomst. Hij zal deze doormailen naar de andere meesters en juffen (van de bovenbouwgroepen). De bedoeling is dan dat de leerlingen uit de leerlingenraad dit samen met de leerkracht terugkoppelen naar de groepen.

Welke onderwerpen moeten aan bod komen?

 • Meester Joost bespreekt de bedoeling van een leerlingenraad in het algemeen. “Je zit daar niet voor jezelf”, maar namens jouw groep!
 • Wat is er vorig jaar o.a. besproken; Meester Joost laat de notulen zien van de laatste bijeenkomst van afgelopen schooljaar. Daardoor krijgen de kinderen een beeld van de onderwerpen die aan bod komen gedurende een schooljaar.
 • Info vanuit de groepen; de bedoeling is dat de kinderen info vanuit “hun” eigen groep meenemen. Wat speelt er in de groep en wat wil men graag bespreekbaar maken?

Hoe denkt de leerlingenraad over allerlei zaken op-en rond de school?

Wat gaat goed t.a.v. onderstaande zaken:

Wat moet nog verbeteren t.a.v. onderstaande zaken:

 • Pleingebruik (incl. schoonhouden van het plein)
 • Sfeer in de groepen (incl. omgaan met pesten)
 • Gedrag in- en rond de school
 • b.t. de school en/of je lokaal waar je nu les krijgt
 • Zaken die in de eigen groep spelen

We hebben over een aantal zaken op- en rond de school gesproken. In de actielijst komen zaken naar voren waar we volgende keer op terug zullen komen.

Actualiteit (meester Joost geeft tekst en uitleg over onderstaande zaken)

 • Omgaan met Andere Tijden
 • Omgaan met Snappet (tabletgebruik)
 • Goede doelen op Het Kompas (kruidnotenactie die binnenkort van start gaat)
 Actiepunten per oktober 2015 voor het schooljaar 2015-2016
Nr. Onderdeel Uitvoering Klaar
1 Schoonmaak;- Schone toiletten; in de groepen wordt besproken hoe je de toiletten dient achter te laten-       Bijvullen zeep Meester Joost neemt contact op met schoonmaak z.s.m.
2 Evalueren kinderpostzegelactie Leerlingenraad Eind nov.
3 Evalueren Snappet Leerlingenraad Z.s.m.
4 Omgaan met Andere Tijden Leerlingenraad Z.s.m.
5 Formulier voor kindgesprek (zie bijlage) Meester Joost bespreekt dit met team