Jaarplanning 2018-2019

Augustus 20 Eerste schooldag
  24 Boekenfeest groep 3-8
September 3 Info-avond     groep 1 t/m 4 (19.15 – 21.30 uur)
  5 Info-avond     groep 5 t/m 8 (19.15 – 21.30 uur)
  Week 38/39 Week van gesprekken met ouders en kinderen
  24 Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
  25 t/m 28 Bezoek schoolfotograaf
  26 Schoolkorfbaltoernooi
  26 Start Kinderpostzegelactie (gr. 7)
Oktober 1 Techniekdag “Mad Science”
  3 Start Kinderboekenweek
  5 Herfstdisco
  15 t/m 19 Herfstvakantie
November Medio nov. Aflevering bestellingen kinderpostzegelactie (gr. 7)
  28 Open dag Kompas
  Medio nov./dec. Groep 8 gesprekken i.v.m. schoolkeuze VO
December 5 Sinterklaasviering op school
  6 dec. Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
  19 Kerstviering (avond)
  21 Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
  24 dec. t/m 4 jan. Kerstvakantie
Januari 23 Voorleesontbijt (o.v.b.)
Februari 15 Valentijnsdisco
  20 Rapport mee
  21 Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
  25 t/m 28 Oudergesprekken
Maart 4 t/m 8 Voorjaarsvakantie
  11 Start Project (o.v.b.)
  21 Kijk-middag/avond project (o.v.b.)
April 1 Streetwise groep 2, 4, 6 en 8
  12 Koningsspelen / sponsorloop
  16 / 17 Eindtoets groep 8
  18 / 19 Paasviering / Goede Vrijdag
April/Mei 22 april t/m 3 mei Meivakantie
  9 Schoolreis groep 5-7
  13 t/m 16 Avondvierdaagse
  20 Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
  22 Sportdag groep 3-4
  23 Sportdag groep 5-6
  24 Sportdag groep 7-8
  29 Schoolreis groep 1-2
  30 / 31 Hemelvaartsvakantie
Juni 10 2e Pinksterdag
  18 t/m 20 Schoolkamp groep 8
  21 Schoolreis groep 3-4
  27 Rapport mee
Juli 1 Afscheidsmusical groep 8b
  2 Doorschuifmoment
  3 Afscheidsmusical groep 8a
  4 Zomerfeest
  5 Alle kinderen zijn vrij
Juli / aug. 8-07 t/m 16-08 Zomervakantie / 1e schooldag op 19 aug. 2019

VIA DE KOMPASWIJZER, Parro, Mail en Website WORDT U OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN DIE OP HET KOMPAS PLAATSVINDEN (INCL. DEFINITIEVE DATA).   Dit alles o.v.b.