Augustus 28 Eerste schooldag
September 11 Info-avond     groep 1 t/m 3 (19.15 – 21.30 uur)
12 Info-avond     groep 4 t/m 8 (19.15 – 21.30 uur)
25 Week van gesprekken met ouders en kinderen
27 Schoolkorfbaltoernooi
27 Start Kinderpostzegelactie (gr. 7)
Oktober 2 Week van gesprekken met ouders en kinderen
2 Start Kinderboekenweek
4 Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
5 Techniekdag “Mad Science”
6 Disco
10 / 11 Schoolfotograaf
12 Technobiel (gr. 6-8)
16 t/m 20 Herfstvakantie
November 8 Aflevering bestellingen kinderpostzegelactie (gr. 7)
9 Nationaal Schoolontbijt (o.v.b.)
13 Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
15 Open dag Kompas
16 Drempelonderzoek groep 8
Medio nov./dec. Groep 8 gesprekken i.v.m. schoolkeuze VO
December 5 Sinterklaasviering op school
20 Kerstviering (avond)
25 dec. t/m 5 jan. Kerstvakantie
Januari 24 Voorleesontbijt (o.v.b.)
Februari 9 Disco groep 1-8
19 t/m 23 Voorjaarsvakantie
Maart 1 Rapport mee
5 / 6 Oudergesprekken
12 Start Project (o.v.b.)
22 Kijk-middag/avond project (o.v.b.)
29 Paasviering / Paaslunch
30 maart t/m 2 april Paasvakantie
April 17 / 18 Eindtoets groep 8
18 Sportdag groep 3-4
19 Sportdag groep 5-6
20 Sportdag groep 7-8
24 Koningsspelen groep 1-2
April/Mei 23 april t/m 4 mei Meivakantie
10 / 11 Hemelvaartsdag + vrijdag
14 t/m 17 Avondvierdaagse
21 2e Pinksterdag
23 Schoolreis gr. 1-2
24 Studiedag Kompas (alle kinderen zijn vrij)
29 t/m 31 Schoolkamp gr. 8
Juni 1 Schoolreis gr. 3 (4)
7 Zomerfeest
14 Schoolreis groep (4) 5-7
21 Rapport mee
26 Doorschuifmiddag
26 Oudergesprekken (op aanvraag)
Juli 2 Afscheidsmusical groep 8
6 Laatste schooldag; Alle kinderen vrij om  12.00 uur
Juli / aug. 9-07 t/m 17-08 Zomervakantie / 1e schooldag op 20 aug. 2018

VIA DE KOMPASWIJZER, mail en Website WORDT U OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN DIE OP hET kOMPAS PLAATSVINDEN (INCL. DEFINITIEVE DATA).   Dit alles o.v.b.